O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, Qarorlari, Buyruqlari

Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-4295
Qabul qilinish sanasi:  19.04.2019
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-4290
Qabul qilinish sanasi:  16.04.2019

Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-4190
Qabul qilinish sanasi:  13.02.2019

Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-4191
Qabul qilinish sanasi:  13.02.2019
Hujjat turi:  Qaror
Qabul qilinish sanasi:  18.12.2018
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-4055
Qabul qilinish sanasi:  07.12.2018
Hujjat turi:  Farmon
Hujjat raqami:  PF-5590
Qabul qilinish sanasi:  07.12.2018
Hujjat turi:  Qaror
Qabul qilinish sanasi:  12.07.2018
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  3800
Qabul qilinish sanasi:  22.06.2018
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  3052
Qabul qilinish sanasi:  12.06.2017
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-3729
Qabul qilinish sanasi:  18.05.2018
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-3715
Qabul qilinish sanasi:  11.05.2018
Hujjat turi:  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni
Hujjat raqami:  PF-5354
Qabul qilinish sanasi:  20.02.2018
Hujjat turi:  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni
Hujjat raqami:  PF-5349
Qabul qilinish sanasi:  19.02.2018
Hujjat turi:  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori
Hujjat raqami:  PQ-3494-son
Qabul qilinish sanasi:  25.01.2018
Hujjat turi:  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori
Hujjat raqami:  PQ-3493-son
Qabul qilinish sanasi:  25.01.2018
Hujjat turi:  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori
Hujjat raqami:  PQ-3489
Qabul qilinish sanasi:  23.01.2018
Hujjat turi:  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni
Hujjat raqami:  № PF-5308
Qabul qilinish sanasi:  22.01.2018
Hujjat turi:  Farmon
Hujjat raqami:  F-5155
Qabul qilinish sanasi:  28.12.2017
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-3458
Qabul qilinish sanasi:  04.01.2018
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-3457
Qabul qilinish sanasi:  03.01.2018
Hujjat turi:  Farmon
Qabul qilinish sanasi:  25.12.2017
Hujjat turi:  Farmon
Hujjat raqami:  PF-PF-5270-son
Qabul qilinish sanasi:  01.12.2017
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PK-3337
Qabul qilinish sanasi:  18.10.2017
Hujjat turi:  Farmon
Hujjat raqami:  PF-5206-son
Qabul qilinish sanasi:  17.10.2017
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-2863-son
Qabul qilinish sanasi:  01.04.2017
Qabul qilinish sanasi:  23.08.2017
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PF-3182-son
Qabul qilinish sanasi:  08.08.2017
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-3071-son
Qabul qilinish sanasi:  20.06.2017
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-2866-son
Qabul qilinish sanasi:  04.04.2017
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  PQ-2863-son
Qabul qilinish sanasi:  01.04.2017
Hujjat turi:  Farmon
Hujjat raqami:  PF-4985-son
Qabul qilinish sanasi:  16.03.2017
Hujjat turi:  Qarori haqida
Qabul qilinish sanasi:  17.07.2017
Hujjat turi:  Farmon
Qabul qilinish sanasi:  07.02.2017
Hujjat turi:  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori
Hujjat raqami:  PQ-2620
Qabul qilinish sanasi:  30.09.2016
Hujjat turi:  Qaror
Hujjat raqami:  2506-sonli
Qabul qilinish sanasi:  14.03.2016
Manba minzdrav.uz