Бухорода замонавий “Тибтехника” МЧЖ очилиш маросими

Жанубий Кореянинг “WOOJIN PLAIMM WOOJIN PLAIMM ”, «КFM co  ltd», «Naomix Corporation», «Osy med coltd» «Pinico biomed materials co ltd», «Reno medical co ltd»  компаниялари билан хамкорликда «Тибтехника»  МЧЖ  коронар, стендлар, коронар баллонлар ва диагностик катетер ва интродьюссерлар ишлаб чикаришга ихтимомлашган корхона куриш ишлари якунига етказилди.

Лойиханинг умумий киймати 5,3 млн АКШ доллари кредит хисобидан 1,0 млн доллари тадбиркор маблаглари ва 1,8 млн доллари хорижий инвесторлар хисобидан амалга оширилди. Лойиханинг ишга туширилиши натижасида 84 та янги ишчи уринлар яратилади, 6 турдаги тиббий буюмлар  ишлаб чикарилиши йулга куйилади.

Бунинг натижасида юрак ишемик касаллиги билан касалланган беморларни кардиоинтервенцион учулда даволаш имкони пайдо булади. Муассасанинг  тула кувват билан ишлаши натижасида 1 йил давомида 12,0 млн АКШ доллари микдори тиббий буюмларни экспорт килиш имконияти пайдо булади. Тибтехника корхонасининг очилиши Жанубий Корея давлати ва мамлакатимиз уртасидаги узаро ишонч хамда дустона хамкорликнинг навбатдаги амалий ифодаси булди.

Manba buxoro.uz

 

This entry was posted in Yangiliklar. Bookmark the permalink.